සප්ත විශුද්ධි හා විදර්ශනා ඥාන – මාතර ශ්‍රී ඥානාරාම ස්වාමීන් වහන්සේ ( Saptha wishudhdhi ha widarshana gna – Most Ven. Mathara sri gnarama thero) - IFBC Organization | Download

යම් කෙනෙක් මිනිසත් බව ලැබ මැනවිල් දෙසූ සදහම් ඵලයක් නොලබත්ද ඔවුහු ක්ෂණය ඉක්මවා යෙත්. පුද්ගලයෙකුට අන්තරාය වූ බොහෝ අනවකාශයෝ ( අක්ඛණා) වදාරණ ලදහ. මිනිසත් බව ලැබීමද, සදහම් දෙසීමද,යන යමක් ලොව අතිශය දුර්ලභ වේද මෙය ඔහුට හමුවිය. එහිලා සිත කැමති මිනිසා විසින් වෑයම් කිරීම සිදුකල යුතුය. ” සදහම් දෙසුම කෙසේනම් දැනගන්නේද, අවකාශය ඉක්මවා නොයේවා යන අදහසිනි. ඉකුත් අවකාශ ඇත්තෝ නිරයෙහි උපන්නාහා ශෝක කෙරෙත්මැයි”

මේ පිරිස විසින් සැලකිය යුතු කරුණක්නම් මේ ආකාර වූ කමටහන් බණකට කන් යොම කරන්නට අවස්ථාව සැලසීම තම සන්තාන ගත පාරමිතා කුශල කර්ම වාරයක ප්‍රවෘත්ති කාලය වශයෙන් සිතිය හැකි බවය. එය තවත් තහවුරු කර ගැනීමට අද ලැබී ඇති සැනසිලි තත්වය කෙරෙහි සිත යෙදිය යුතුය.

– කතෘ ස්වාමීන් වහන්සේ

මෙම පොත පහත ලින්ක් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.
බාගතකර ගැනීම

IFBC Home Page