අකුසල සමාපත්ති ... කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි ( Akusala samapaththi - Kukulpane sudassi himi ) - IFBC Organization | Download

මේ කුඩා ග්‍රන්ථයට අපි පාදක කරගත්තේ අංගුත්තර නිකායේ පඤ්චක නිපාතයේ එන අකුසල සමාපත්ති සූත්‍රයයි. එහි සාකච්ඡා කෙරෙන්නේ සෑම දෙනා විසින්ම හදුනාගෙන තිබිය යුතු ඉතා වැදගත් කරුණක් පිලිබදව. එනම් අකුසල සමාපත්තිය පිලිබදව. ඒ කියන්නේ අකුසලයට සමවැදීම පිලිබදවයි. අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනි මෙහි වචනාර්ථය. සමාපත්තිය කියන්නේ මොකක්ද? දමවදිනවා. සමවදිනවා කියන්නේ ඒ තුලම රැදෙනවා. වෙනත් අරමුණු කිසිවක් නොගෙන ඒ ආරම්මණය මතම බොහෝ වෙලා මනස පවත්වන්නට පුලුවන්නම් ඒකට කියනවා සමාපත්තිය කියල. සමවදිනවා කියල

කතෘ ස්වාමීන් වහන්සේ …

මෙම පොත පහත ලින්ක් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.
බාගතකර ගැනීම

IFBC Home Page