කායානුපස්සනා භාවනා – පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි (kayanupassana Bhawana – Galigamuwe Gnanadeepa Thero) - IFBC Organization | Download

“බුද්ධ ශාසනය කියන්නෙ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පිහිටුවා වදාරණ ලද චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කරගැනීමේ වැඩ පිලිවෙලයි. බුද්ධ ශාසනයක් පිහිටුයන්න පුලුවන් බුදුරජාළණන් වහන්සේ නමකට විතරයි. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වනක් පිරිස අයිති වෙන්නේ ශ්‍රාවක පිරිසට. භික්ෂූන් වහන්සේලා අයිති වෙන්නේ “ භික්ඛු සංඝ ” කියන කොටසට. භික්ෂුණීන් වහන්සේලා අයිතිවන්නේ “ භික්ඛූණී සංඝ” කියන කොටසටයි. තෙරුවන් සරණ ගිය සිල්වත් ගිහි ශ්‍රාවකයන්ට “ උපාසක” කියලත් තෙරුවන් සරණ ගියි ගිහි ශ්‍රාවිකාවන්ට “ උපාසිකා” කියලත් හදුන්වන්නෙ. ඇත්තෙන්ම කෙනෙක් බුද්ධ ශාසනයට ඇතුලුවන්නෙ තෙරුවන් සරණ යෑමෙන්. තෙරුවන් සරණ යන්නෙ කොහොමද කියල අපි දැනගන්න ඕනි. “-කතෘ ස්වාමීන් වහන්සේ.

අදුරෙන් එළිය කරා යන මග හෙලි කරන කායානුපස්සනා නම් මෙම කෘතිය ගිහි පැවිදි සියලු දෙනාට ඉතාම වැදගත් ග්‍රන්ථයකි. නිවන් මග යන අයෙක්ට මනා මාර්ග උපදේශයක් ලබාදෙන ග්‍රන්ථයකි. පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමියන් රචිත මේ ග්‍රන්ථය ඔබත් කියවන්න.

බාගතකර ගැනීම
IFBC Home Page